Dünyada giderek yaygınlaşan şekliyle otoriterleşme eğilimi gösteren ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, sivil alanın daralmasını her zamankinden çok konuşur olduk. Bu olgunun Türkiye’deki yansımaları bir bütün olarak sivil toplum çalışmalarının ve özelde de insan hakları mücadelesinin kriminalize edilmesi; ifade, örgütlenme ve barışçıl toplantı özgürlüğünün kısıtlanması; hak savunucularının çeşitli şekillerde yargısal veya yönetsel tacize uğraması, haklarında hedef gösterici kampanyalar yapılması ve yalan haberlere yer verilmesi olarak gözleniyor. 

Sessiz Kalma projesi, hak savunucularının çalışmaları nedeniyle hedef haline getirildiği böylesi bir ortamdan hareketle, 2018 yılında, insan hakları alanında çalışan üç kurum; Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ve Hollanda Helsinki Komitesi tarafından, Türkiye’de hak savunucularının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla başlatıldı. Çalışmalarımızı, Hafıza Merkezi olarak 2021’den itibaren İsveç Başkonsolosluğu ve ProtectDefenders EU desteğiyle yürüttük. 2022’de ise İsveç Başkonsolosluğu ile yola devam ediyoruz.  

Bu web sitesi aracılığıyla öncelikle Türkiye’de risk altında çalışmalarını sürdüren hak savunucularının karşı karşıya kaldığı yargılama ve soruşturmaları, insan hakları kurumlarının uğradığı baskıları görünür kılmayı, alana ilişkin güncel bilginin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. 

Farklı hak alanlarında yürütülen mücadelelerin temsiline ve sıklıkla gözlemlenen müdahale türlerinin örneklenmesine özel önem verdiğimiz çalışmamızda, bir hak savunucusunun durumuna ilişkin profilini hazırlarken kendisi, avukatı ya da çalışmalarını bünyesinde sürdürdüğü sivil toplum örgütü, inisiyatif, dayanışma grubu vb örgütlerle görüşüyor; açık kaynaklardan ve basın taraması yoluyla elde ettiğimiz ilgili verileri derliyor ve süreçlerin dayandırıldığı hukuki belgeleri de esas almaya özen gösteriyoruz.

Web sitesinde hak savunucularına ait profillerin yanı sıra çalışmamız kapsamında izlediğimiz temel davalara ilişkin özetlere ve dava takvimine ulaşabilir, yeni gelişmeleri haberler bölümünden inceleyebilirsiniz. 2022’den itibaren kampanya ve panel videolarımız ile Sessiz Kalma podcast serisi de site üzerinden erişime açıldı. Podcast serisi ile hak savunucularını birey olarak daha yakından tanıtmayı, seslerini duyulur kılmayı amaçlıyoruz. 

Ayrıca hak savunucularına ilişkin referans belgelere, kaynaklara ve yayınlanmış güncel raporlara web sitesinin ilgili bölümlerinden erişebilirsiniz.

Son olarak da tüm dünyada zor koşullarda çalışmalarını yürüten insan hakları savunucuları için oluşturulmuş destek programlarına ilişkin bilgi sağlayabilirsiniz.