Akademisyen Betül Durmuş tarafından hazırlanan değerlendirme notu
2021