LGBTİ+ topluluklarını ve aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği bu hedefe ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Heinrich Böll Stiftung Brüksel tarafından desteklenen “LGBTİ+ Alanında Çalışan İnsan Hakları Savunucularının Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi”ni 17 Mayıs Derneği’nin Esenlik (wellbeing) Programı kapsamında yürütüyor. LGBTİ+ aktivistlerin ve kurumların esenlik halini arttırmaya yönelik tasarlanan programda, bireysel ve kurumsal destekler ile esenlik halinin arttırılması, aktivistlerin çalıştıkları kurumda esenlik konusunun öne çıkarılması, programın diğer faaliyetleri ile birlikte LGBTİ+ İnsan Hakları Savunucularının sistematik olarak maruz bırakıldığı ayrımcılığa ve şiddete karşı güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında derneğimiz Esenlik Destek Ağındaki psikologlar tarafından, LGBTİ+ alanında çalışan insan hakları savunucusu 20 aktiviste ücretsiz olarak bireysel psikolojik danışmanlık (10-12 seans arası değişen) desteği sunulacak. Form aracılığıyla yapılacak başvurular Esenlik Program Koordinatörü tarafından ihtiyaç ve etki analizi yapılarak değerlendirildikten sonra kısa liste oluşturulacak. Kısa listedeki kişiler ile görüşmeler yapılacak olup, süreç sonucunda başvuruculara olumlu ya da olumsuz şekilde geri bildirim yapılacak. Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen kişilere verilecek desteğin ne şekilde yürütüleceğini, Esenlik Programı Koordinatörü ve aktivist beraber planlayacak.

 

Bilgi için: esenlik@17mayis.org veya aras@17mayis.org 

Son Başvuru Tarihi: 12.08.2022 - 18:00

Başvurmak için tıklayın!