İnsan hakları savunucularına yönelik tehdit ve saldırılar karşısında kendilerine ve aile üyelerine finansal yardım sağlanır.

(Maksimum hibe miktarı 5 bin Euro)

Başvuru formu: http://emhrf.org/urgent-grants/

Başvurularınızı Word formatında göndermek için: grants@emhrf.org

* Güney Akdeniz Bölgesi'nden insan hakları savunucuları desteklenmektedir.