AB veya bireysel hükümet temsilcileri aracılığıyla ilgili makamlarla iletişime geçilmesi; geçici yer değiştirmeler veya tıbbi ve yasal giderler konularında destek sağlanıyor.

(Maksimum hibe miktarı 10 bin Euro)

Acil Destek Başvurusu için:
https://www.protectdefenders.eu/en/supporting-defenders.html

Yardım hattı: +353 (0) 1 21 00 489