Görsel

VOA Ankara Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptıkları eylemde 8 kişi gözaltına alındı. Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) hastane önünde sadece alkışlı protesto ve basın açıklaması yapma girişimine izin verilmedi. Aralarında salgın sürecinde Yenimahalle Devlet Hastanesi’nin Covid-19 servisinde görev yapan Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç’nun da bulunduğu sağlık personeline yönelik sert müdahale tepkiyle karşılandı. Karakoç’un yanı sıra ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES Ankara Şube Eş Başkanları Nazan Karacabey ile Kubilay Yalçınkaya, SES Ankara Şube Genel Sekreteri Yüksel Delice, SES Üyesi Mahmut Konuk, SES Eski Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık –İş Üyesi Osman Çokaman gözaltına alındı. Ankara Tabip Odası’nın açıklamasında, “Özlük haklarımızı talep etmek için gerçekleştireceğimiz alkışlı protestoya polis saldırdı. Pandemi döneminde artan sorunlarla baş etmeye çalışan, hakkını arayan sağlık emekçilerine yönelik baskılar son bulsun! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” denildi.

SES’ten yapılan açıklamada, “Pandemi döneminde artan sorunlarla baş etmeye çalışan sağlık emekçilerine ve yöneticilerimize yönelik baskılar son bulsun, gözaltılar derhal serbest bırakılsın. Gözaltılara tepki gösteren Ankara Şehir Hastanesi sağlık emekçilerinin alkışlı protestosu da polis tarafından engellendi” ifadesi kullandı.

Gözaltılarla ilgili açıklama yapmayı planlayan SES Genel Sekreteri Pınar İçel’e de polis müdahalesinde bulunulduğu bildirildi.

“Anma törenlerimizde bile saldırıya uğruyoruz”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, uzun süredir sağlık emekçilerine yönelik baskılar olduğunu ve Ankara’daki gözaltıları kabul edilemez gördüklerini söyledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Fincancı, “Sağlık emekçileri ‘Maskeler Konuşuyor’ etkinlikleri kapsamında salgın sürecinde sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirecekken polis saldırısına uğradı. Biliyorsunuz bu ilk değil. Ankara’da polis her eyleme tekme tokat saldırıyor. Zaten TTB’ye de ısrarlı bir saldırganlık da var. Sağlık çalışanları olarak pandemide yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anmak isterken bile saldırıya uğruyoruz. Bugün de Ankara Tabip Odası başkanımız, SES Ankara şube başkanları gözaltına alındı. Hastaneye gittik ama oradan çıkartılmışlardı. Genelde hastaneden bırakılır ama bu kez olmadı. Meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. TTB Merkez Konseyi adına yapılan açıklamada da, “Anayasal haklarını kullanan meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Emeğimize sahip çıkmak, ‘Yönetemeyenler yüzünden daha fazla sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybetmek istemiyoruz’ demek sorumluluğumuz ve anayasal hakkımızdır, engellenemez. Pandemi koşullarında sağlıkçıları görmezden gelenlere rağmen taleplerimizi dile getirmeye, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Gözaltına alınan ATO Başkanı Ali Karakoç’un da aralarında bulunduğu hekimler ve sağlık çalışanları derhal serbest bırakılmalıdır” çağrısı yapıldı.