Görsel

T24

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu.

Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini “hukuka uygun” buldu. Danıştay'ın oy çokluğuyla onayladığı kararın ardından Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu oyçokluğuyla sözleşmeden çıkılmasının hukuka aykırı olduğuna dair itirazların "reddine" karar verdi. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddederek Danıştay 10. Dairesi’nin kararını onadı.

İDDK'nın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun bulmasıyla Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış oldu.