Görsel
marmaris.jpeg

YEŞİL GAZETE

Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, Konsey başkanı ve Komite üyesi Ufuk Beytekin aleyhine, Sinpaş GYO/Kızılbük GYO tarafından açılan “haksız rekabete dayalı” tazminat davasının ilk duruşması 20 Aralık’ta görülmüştü.

İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmanın tutanağı, birer nüsha olmak üzere davalı ve davacı taraflara verildi. Komite tarafından yapılan açıklamada 21 Aralık’ta UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinden tebliği yapılan tutanak ile duruşma sonrası verilen tutanak içeriğinin aynı olmadığı belirtildi. Söz konusu değişikliğe ilişkin Komite ve Konsey yönetimince yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Davanın akıbetini tamamen değiştirecek nitelikteki bu farklılığın sehven yapılması halinde kabül edilemez, kasıt durumunda ise suç niteliğinde olduğunu belirtmek isteriz. Yasal işlemler avukatlarımız aracılığı ile başlatılacaktır. Ancak adaletin kurulacağı mahkeme süreçlerinde ortaya çıkan bu hata, bizlerde tuz da mı koktu şüphesini doğurmuştur.”

UYAP’ta yapılan tutanak ile duruşma sonrası verilen tutanakta değiştirildiği belirtilen maddeler şöyle:

“Davacı vekiline davaya konu olaya ilişkin bir davcılık başvurusu var ise soruşturma numarasını bildirmek üzere iki haftalık süre verilmesine, davacı vekili beyanda bulunduğu takdirde ilgili savcılık dosyasının celbine” ifadeleri yerine şunlar koyuldu:

“Savcılık dosyasının celbine”

“Davalı vekilinin hukuki yarar dava şartı yokluğu itirazının davanın esası ile birlikte değerlendirilmesine”, “Davalı asilin tacir sıfatı olup olmadığına ilişkin ilgili ticaret odası ve vergi dairesine müzekkere yazılmasına” ve “Bu nedenle defter ve iş durumu nazara alınarak duruşmanın 1/04/2023 günü saat 14.25’e bırakılmasına karar verildi” ifadeleri kaldırıldı.