Görsel

EVRENSEL

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu, TTB Başkanı ve TİHV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklu yargılanacağı dava için çağrı yaptı. TİHV Kurucular Kurulu, “İnsan hakları, barış ve demokrasi mücadelesinden yana duyarlı tüm kişi ve kuruluşları dayanışmaya 23 Aralık’ta Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyoruz” dedi.

27 Ekim 2022 tarihinden bu yana tutuklu olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve TİHV Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Korur Fincancı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 23 Aralık 2022’de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği hatırlatılan açıklamada; “Türkiye’de ve dünyada son dönemde yaşanan gelişmelerin insan haklarına yönelik etkilerini değerlendirmek üzere önceki gün (2 Aralık 2022) Ankara’da bir araya gelen TİHV Kurucular Kurulu, bir sonuç bildirgesi yayınladı. Sonuç bildirgesinde, Şebnem Korur Fincancı başta olmak üzere, insan hakları savunucusu kişi ve kuruluşlar üzerinde karalamalar, idari ve yargısal tacizler yoluyla baskı oluşturma çabalarından duyulan derin endişe dile getirildi” denildi.

“AMAÇ İFADE, TOPLANMA VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜKLERİNİ YOK ETMEK”

Bildirgede şunlar ifade edildi: “Yaşananlar açıkça göstermektedir ki, bu tür çabaların amacı demokratik bir toplumun temelini oluşturan ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini, bilimsel merak ve heyecanı, iyi hekimlik ilkelerini yok etmektir. Başka bir ifadeyle; amaç, hakikati görme kapasitesini genişletmiş, sıradanlaştırılan kötülüğü anlatma riskini göze almış kişi ve kuruluşların seslerini kısarak insan hakları, barış ve demokrasi mücadelesini baskı altına almak, kamusal ve sivil alanı tümden kapatmaktır.

Uzun yıllar TİHV’in başkanlığını onur verici bir şekilde ve başarıyla yürütmüş olan Şebnem Korur Fincancı, bir bilim insanı, iyi bir hekim ve kararlı insan hakları savunucusu olarak içselleştirdiği, yaşam ilkesi haline getirdiği bu niteliklerin gereğini yerine getirmiştir.

İnsan hakları savunuculuğunu tanımlayan evrensel ilkelere göre hak savunucuları, sadece insan hakları ilke ve değerlerinden yana taraftır ve kimden gelirse gelsin hak ihlali iddialarını eşit önemde bir titizlik ve gayretle incelemekle yükümlüdürler. Sevgili Şebnem Korur Fincancı da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının kimden geldiğine bakmaksızın, bir hak savunucusu olarak evrensel ilkeye uygun davranmış ve hakikati açığa çıkarmak için bu iddiaların bağımsız heyetlerce, bilimsel yöntemlerle ve titizlikle incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir.

“FİNCANCI’YA YÖNELİK HUKUKSUZLUĞA GÖSTERİLEN TEPKİ UMUT VERİCİ”

Kurucular Kurulumuzun değerli üyesi sevgili Şebnem Korur Fincancı’ya reva görülen hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı, ön yargılı ve keyfi uygulamalar karşısında gerek ülke içinden gerekse uluslararası ortamdan yükselen itirazı, gösterilen destek ve dayanışmayı memnuniyet ve umut verici buluyoruz.

Özellikle dünyanın dört bir yanından, Dünya Tabipler Birliği (WMA) başta olmak üzere sağlık meslek örgütleri, insan hakları ve hukuk örgütleri, diğer sivil toplum kuruluşları, yine Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere uluslararası mekanizmalar ve saygın bilim insanları tarafından gönderilen destek ve dayanışma mesajları çok önemli ve değerlidir. Siyasal iktidar, Türkiye’nin hukuk ve insan hakları konusundaki uluslararası yükümlülüklerini hatırlatan, yaşanan hukuk dışı uygulamalara derhal son verilmesini talep eden bu güçlü ve saygın sese kulak vermelidir.

“FİNCANCI VE TTB’YE YÖNELİK YARGISAL TACİZE SON VERİLMELİ”

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı üzerinden merkez konseyi başkanlığını yürüttüğü TTB’ye yönelik kabul edilmez idari ve yargısal tacizlere de derhal son verilmelidir. Hekimlerin özlük haklarının yanı sıra hekimlik mesleğinin etik ilkelerinin ve halkın sağlık hakkının kararlı savunucusu olan TTB’nin sesini kısma ve bölme girişimleri örgütlenme özgürlüğünü tümüyle yok etme çabasıdır.

“ÇAĞLAYAN İSTANBUL ADLİYESİNDEKİ DAVAYA DAVET EDİYORUZ”

TİHV Kurucular Kurulu Buluşması devam ettiği sırada sevgili Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan davanın 23 Aralık 2022 tarihinde görüleceğini öğrendik. Bu nedenle de insan hakları, barış ve demokrasi mücadelesinden yana duyarlı tüm kişi ve kuruluşları dayanışmaya, 23 Aralık 2022 tarihinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (Çağlayan Adliyesi) saat 09:30‘da görülecek olan bu duruşmayı izlemeye davet ediyoruz.

İnanıyoruz ki bu duruşmada hakikatin ve adaletin gerekleri yerine getirilecek, derhal beraat kararı verilerek sevgili arkadaşımız Şebnem Korur Fincancı özgürlüğüne kavuşacaktır.”