Görsel
yaviç_bostan_beraat.jpg

TTB

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 8 Şubat 2022’de düzenlenen G(ö)REV eylemi kapsamında Van’da yapılmak istenen basın açıklaması “eylem yasağı” gerekçesiyle engellenmiş, Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve önceki dönem Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan ile SES Van Şubesi yönetici ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan davanın karar duruşması 29 Mart 2024 günü görüldü. Duruşmayı TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, TTB Hukuk Bürosu avukatları ve Van-Hakkari Tabip Odası temsilcileri yerinde takip etti.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Anayasa’nın 34. maddesinde yer alan “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” ifadesine ve ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfla; davaya konu basın açıklamasının, önceden bildirimde bulunmaya gerek olmayan bir hak olduğunu vurgulayarak beraat talep etti.

Mahkeme de mütalaadaki gerekçeyi haklı bularak Dr. Hüseyin Yaviç ve Dr. Ayfer Bostan’ın beraat etmelerine karar verdi.