İnsan hakları savunucularına
ve örgütlere finansal ve doğrudan maddi destek şu şu konuları içermektedir: fiziksel,
dijital güvenlik; iletişim; barışçıl insan hakları çalışmalarının sonucu olarak
bir sağlık problem yaşayan savunucular için psikososyal destek ve
rehabilitasyon da içeren tıbbi destek; hukuki olarak taciz edilen insan hakları
savunucularına hukuki destek; aile desteğini de içeren insani yardım;
gerektiğinde geçici yer değiştirme desteği; güvenlik konusunda kapasite
geliştirme; güvenli ulaşım; acil izleme, raporlama ve savunuculuk.

(Maksimum hibe miktarı 3 bin Euro)

Başvuru formu: http://www.omct.org/human-rights-defenders/links/2015/10/d23598/

Email: grants@omct.org

* Bu fon özellikle en zor şartlar altında çalışmalarını yürüten insan hakları savunucuları için tahsis edilmiştir.