Görsel

EVRENSEL

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, üniversitelerinin ilke ve demokratik yönetişim usullerine aykırı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu’nun kayyum olarak atandığı 2 Ocak 2021 tarihinden beri özgür, özerk ve demokratik üniversite için verdiği mücadeleyi  yargıya taşımaya devam ediyor.

Akademisyenler Ocak 2021’den günümüze kırka yakın dava açtı.

Her hafta Cuma günleri yaptıkları açıklamalarla Melih Bulu’nun 15 Temmuz 2021’de görevden alınmasının ardından, yine Cumhurbaşkanı kararı ile rektör olarak atanan Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci İnci’nin döneminde de pek çok usulsüz ve hukuksuz uygulamaya imza atıldığını dile getiren akademisyenler, bugüne kadar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün 15.04.2022 tarih 31810 sayılı  ve 24.08.2022 tarih 31933 sayılı Resmî Gazete’nin “Çeşitli İlânlar” başlığı altında yayımlanan “Öğretim Üyesi Alım İlanı”nda yer alan kadro ilanlarından 10 ilana karşı dava açtı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından çeşitli sıfatlarla (bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, bölümün öğretim üyesi) İstanbul İdare Mahkemeleri nezdinde açılan iptal davaları şunlar:

 • Eğitim F. / Temel Eğitim B. / Okul Öncesi Eğitimi ABD (2 ilan, iki dava)
 • Eğitim F. / Eğitim Bilimleri B. / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD (2 ilan, iki dava)
 • Fen-Edebiyat F. / Matematik B. / Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Fen-Edebiyat F. / Moleküler Biyoloji ve Genetik B. / Moleküler Biyoloji  ABD
 • Fen-Edebiyat F. / Moleküler Biyoloji ve Genetik B. / Genel Biyoloji
 • Fen-Edebiyat F. / Tarih B. / Yeniçağ Tarihi ABD
 • Mühendislik F. / Elektrik-Elektronik Mühendisliği B. / Elektronik ABD
 • Mühendislik F./Bilgisayar Mühendisliği B./Bilgisayar Bilimleri ABD

ATAMALARA KARŞI AÇILAN DAVALAR

 • Eğitim F. / Matematik ve Fen B. Eğitimi B. / Fen Bilgisi Eğitimi ABD Fen Eğitimi (atanmayan aday tarafından açılmış 1, bölüm başkanı ve anabilim başkanı tarafından açılmış 1 olmak üzere 2 dava)
 • Veri Bilimi ve Yapay Zeka Ens. / Büyük Veri ve Veri Analitiği ABD (atanmayan aday tarafından açılmış 1 dava)
 • Mühendislik F./Bilgisayar Mühendisliği B./Bilgisayar Bilimleri ABD (Bölüm başkanı tarafından açılmış 1 dava)

İPTAL VE YURUTMEYİ DURDURMA DAVALARI

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, ayrıca 2021 başında Melih Bulu'nun rektör atanmasından itibaren hem bu atamaya hem Bulu görevden alındıktan sonra Naci İnci'nin rektör olarak atanmasının iptali için de 6 bireysel ve grup davası açtılar. Bunların dışında, akademisyenlerin açtığı iptal ve yürütmeyi durdurma davaları ise şöyle:

 • Hukuk ve İletişim fakültelerinin açılma kararının iptali için ikisi bireysel, biri grup üç dava
 • Hukuk ve İletişim fakültelerine dekan atanmasının iptali için birer dava
 • Hukuk Fakültesi'nde 40/b ile görevlendirilerek Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan getirilen öğretim üyesinin görevlendirmesinin ve daha sonra fakülte temsilcisi olarak senatoya alınmasının iptali için birer dava
 • Mükerrer oy kullanımı nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulu üyelik seçiminin iptali için bir dava
 • Yekta Saraç, Melih Bulu, Naci İnci, Gürkan Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez hakkında görevi birden fazla kez kötüye kullanma yönünde grup davası
 • Senato üyelerinin, Hukuk Fakültesi kadro ilanına karşı açtıkları dava
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik bölüm başkanı ve bölüm kurulunun, 1416'ya dayalı atamaya karşı açtıkları dava
 • 40/b görevlendirilmesiyle getirilen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak atanan doçentin görevlendirme ve müdür atanmasının iptaline dönük 3 dava
 • Fakültelerin senato temsilcilerinin, Fen-Edebiyat, İdari Bilimer ve Eğitim fakülte dekanlarının haklarındaki soruşturmalar nedeniyle görevden alınmalarının durdurulması ve göreve iadeleri yönündeki dava
 • Veri Bilimi Enstitüsü'nün kurulması ve Boğaziçi dışından getirilen bir öğretim üyesinin bu enstitünün müdürü olarak atanmasının iptali için iki dava
 • Fakülte senato temslicisinin, Fen Edebiyat fakültesine dışarıdan dekan atanmasının iptali için açtığı dava
 • Diğer iki senato temsilcisinin açtıkları dışarıdan dekan atanmasına dönük dava
 • Fakültelerin senato temsilcilerinin, atama yükseltme kriterlerindeki değişikliklerin iptali için açtıkları dava
 • Hukuk Fakültesi programının kabulüne dönük senato kararına karşı toplu dava
 • Uygulamalı Bilimelr Yüksekokulu'nu kapatıp bunu Yönetim Bilimleri Fakültesi'ne dönüştüren cumhurbaşkanlığı kararının iptaline yönelik dava
 • İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak atanan bir öğretim üyesinin bu fakültenin temsilcisi olarak senatoya atanmasının iptaline dönük dava.