Görsel
bogazici2022.jpg

DİKEN

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, çok sayıda akademisyen ve mezunun okula girişini yasaklıyor. Mahkemeler giriş yasaklarını hukuksuz bulsa da okul yönetimi, mahkeme kararlarına uymak yerine ‘yan yollar’ arıyor.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi ‘sevmediği’ mezunların ve emekli akademisyenlerin kartlarını iptal ederek okula girişini yasaklıyor. Mahkemeler, yasakların hukuksuz olduğuna karar verse de okul yönetimi kartını iptal ettiği kişileri üniversiteye almamak için çeşitli yollar deniyor. Örneğin yönetim, ’emekli akademisyenlere okula giriş için kart verme’ uygulamasını tamamen kaldırarak emekli akademisyenlerin okula girişini tümden engellerken, mezunlarla ilgili verilen mahkeme kararlarına da uymuyor. Böylelikle okul bileşenlerinin üniversiteye girişi ‘rektörün keyfine’ kalıyor.

Bunun haricinde okul yönetimi, öğretim görevlilerinin işine son vererek ve öğretim üyelerine soruşturma açarak okuldan uzaklaştırıyor. Yönetim bu kişilerin üniversiteye, mevzuattaki açık maddelere rağmen misafir statüsünde bile girmesini engelliyor. Normalde, Boğaziçi Üniversitesi Güvenlik Yönergesi’ndeki maddelere göre Boğaziçi Üniversitesi mensubu akademik veya idari personelin refakatinde gelenlerin içeri alınması gerekiyor.

Can Candan’ın girişi engellenmişti

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan’ın görevine mahkeme kararlarına rağmen üç kez son vermişti.

Can Candan, üniversitenin sosyoloji bölümünde çalışan öğretim üyesi eşi Ayfer Bartu Candan refakatinde 16 Ağustos 2022’de üniversiteye girmek istedi ancak güvenlik görevlileri Candan’ın ‘yasaklı’ olduğu gerekçesiyle girişine izin vermedi. Ayfer Bartu Candan, konuyla ilgili yönetime dilekçe yazdı ama herhangi bir cevap alamadı. Sonrasında, Ocak 2023’te olay yargıya taşındı. 12 Nisan 2023’te Can Candan’ın, Ayfer Bartu Candan’ın refakatinde okula girişini yine engellendi.

Eylül 2023’teyse Ayfer Bartu Candan’ın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, eşi Can Candan’ın girişinin engellenmesinin hukuksuz bularak söz konusu işlemi iptal etti.

Mahkemeye uymak yerine mevzuat değiştirildi

Bunun üzerine okul yönetimi, mahkeme kararını uygulamak yerine mevzuatları değiştirerek okula girişi yasaklanan kişilerin, önceki maddelerin aksine refakatçiyle birlikte alınmasını da engelliyor.

8 Kasım 2023 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) toplantısında alınan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi Güvenlik Yönergesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’ndeki maddeler şu şekilde değiştirildi:

*Kart yönergesi madde 12 (eski hali): Bilim, sanat, kültür, spor, tanıtım gibi alanlarda yapılan etkinliklere katılmak için gelen kişilerin kullanımı ve üniversite personeli ile öğrencisini ziyaret etmek için gelen kişilere yerleşke girişlerinde bırakmak kaydıyla ziyaretçi kartı verilir.

Bu maddeye şu ifadeler eklendi:

* Rektörlük tarafından 2547 sayılı kanunun 13/b maddesi uyarınca yerleşkeye giriş kısıtlaması getirilen kişilere dilekçe vermek, aile sağlığı merkezinde muayene olmak gibi yasal bir hakkın kullanımı haricinde ziyaretçi kartı verilmez.

*Güvenlik yönergesi madde 6 (eski hali): Boğaziçi Üniversitesi mensubu akademik ve idari personelin ziyaretçileri, başka bir üniversiteye mensup akademik personel ise kimlikleri alınıp ziyaretçi kartı verildikten sonra içeri alınır.

Bu maddeye şu ifadeler eklendi: Meri mevzuat veya diğer yönerge hükümleri uyarınca kampüslere girişleri kısıtlanan kişilere ilişkin hükümler saklıdır.

*Güvenlik yönergesi madde 13 (eski hali): Boğaziçi Üniversitesi akademik veya idari personelin refakatinde gelenler içeri alınır.

Bu maddeye şu ifadeler eklendi: Boğaziçi Üniversitesi mensubu akademik ve idari personelin refakatinde gelen ziyaretçiler, diğer yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla kimlik kartı karşılığında verilecek ziyaretçi kartıyla kampüs içerisine alınır. Meri mevzuat veya diğer yönerge hükümleri uyarınca kampüsleri girişleri kısıtlanan kişilere ilişkin hükümler saklıdır.

‘Kara liste var’

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 17 Kasım’daki basın açıklamasında mevzuatlardaki değişikliklerle ilgili “Son ÜYK kararı, kayyım yönetimi tarafından yerleşkeye giriş kısıtlaması uygulanan kişileri içeren bir ‘kara liste’ oluşturduğunu da kanıtlıyor” demişti.

Mahkeme kararına rağmen üç kez görevine son verilmişti

16 Temmuz 2021’de Naci İnci tarafından görevine son verilen Candan, 13 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Davada 16 Şubat 2022’de oy çokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmedilmişti. Daha sonra mahkeme, 31 Mayıs 2022’de yapılan işlemi esasen hukuksuz bularak iptal etmişti. Ayrıca, Candan’a yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar vermişti.

Ancak sonrasında mahkeme kararına rağmen Candan’ın görevine yeniden son verilmişti. Candan, 8 Ağustos’ta 2022 Güz döneminde vereceği derslerin dışarıdan atanan fen edebiyat fakültesi dekanı tarafından onaylanmadığını bildirmişti. Öğretim görevlisi, 8 Ağustos 2022’de ‘kayyım rektör’ oluruyla görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini yazmıştı. Candan olayı yeniden yargıya taşımıştı. Öğretim görevlisi, 23 Mayıs 2023’te mahkemenin ikinci kez kendi lehine karar verdiğini duyurmuştu.

Daha sonra mahkeme kararı kapsamında, Candan’ın göreve iade edilmesiyle ilgili resmi yazı yazıldı. Böylelikle Candan yeniden görevine başlamıştı. Buna rağmen rektörlük, 16 Temmuz 2023’te Candan’ın görevine üçüncü kez son verdi. Candan, bu olayı hemen yargıya taşımıştı. Yargı süreci devam ediyor.