Görsel
Savunmaya Özgürlük

EVRENSEL

Savunmaya Özgürlük Platformu, kuruluşunu basın açıklamasıyla duyurdu. Avukatlık mesleğinin, bir bütün olarak tehlike altında olduğunu ve toplumsal işlevinden arındırılmak istendiğini vurgulayan Avukat Şevin Kaya, “Bu platformun, savunma mesleğine yönelen saldırılar karşısında gücünü birliğinden alan bir kalkan oluşturabilmesini ama aynı zamanda toplumun geniş kesimlerinin savunma hakkının da bir güvencesi olabilmesini umuyoruz” dedi.

ÇHD Ankara Şubesinde yapılan açıklamaya platformun bileşenleri Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, Katılımcı Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Toplumsal Hukuk’tan avukatlar katıldı.

Yapılan açıklamada konuşan Avukat Şevin Kaya, “Her geçen gün baskı ve zorun tırmandırıldığı, yargı mekanizmasının tüm gövdesiyle siyasal iktidara bağlandığı, hukuk güvencesi ilkesi yerine keyfiliğin norma dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz. Avukatlar olarak bu ağır şartlar altında bir yandan mesleğimizi icra etmeye çalışıyor, diğer yandan toplumun devrimci, demokrat, yurtsever yahut en geniş tanımıyla muhalif tüm kesimleri gibi bizler de bu saldırı dalgasından her gün nasibimizi alıyoruz” diye konuştu 

Avukatların mesleki sınırlar içindeki faaliyetleri sebebiyle veya müvekkillerine isnad edilen suç ile özdeşleştirilerek, yargılandığını belirten Kaya, “Avukatın müvekkiline gözaltında susma hakkını hatırlatması, hapishaneleri “ısrarla” ziyaret etmesi gibi mesleki faaliyetlerinin kriminalize edilmesinin yanında, bugün müvekkillinin cezaevi hesabına “para yatırmak”, “kitap göndermek” gibi etkinlikler suçlama konusu olabilmektedir. Siyasi operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilere “avukatını nereden buldukları”, banka hesapları üzerinden gönderdikleri avukatlık vekalet ücretleri dahi isnada dönük ifade sorusu olarak yöneltilmeye başlanmıştır. Gözaltı takipleri, hapishane ziyaretleri, savunma dilekçe ve/veya beyanları, işkence ve kötü muameleye ilişkin açıklamalar örgütsel bağlantı izafıyla karşılaşmaktadır” dedi.

Çağlayan Adliyesi’nde ve Van ilinde Van halkının iradesinin gasp edilmesine karşı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyen avukatların keyfi şekilde engellenmek istendiğini ve işkence ile gözaltına alındığını hatırlatan Kaya, bağımsız savunmanın, sosyal, siyasal ve ekonomik olarak uzunca bir süredir tehlike altında olduğunu belirtti. Kaya, “Avukatlık mesleği, bir bütün olarak tehlike altında ve toplumsal işlevinden arındırılmak istenmekte. Bizler, avukatlık mesleğini toplumsal mücadelenin yanında, halkların, ezilenlerin, muhaliflerin, yoksulların hak ve özgürlüklerini koruma ve güçlendirme çabasıyla yürüten avukatlarız. Tam da bu ihtiyaçların bir sonucu olarak bizler farklı hukuk kurumlarında hak mücadelesi yürüten avukatlar olarak bu mücadeleyi büyütecek bir adım alarak 5 Nisan 2024 Avukatlar Günü’nde Savunmaya Özgürlük Platformu’nun kuruluşunu duyurmaktan onur duyuyoruz. Bu platformun, savunma mesleğine yönelen saldırılar karşısında gücünü birliğinden alan bir kalkan oluşturabilmesini ama aynı zamanda toplumun geniş kesimlerinin savunma hakkının da bir güvencesi olabilmesini umuyoruz” diye konuştu.

‘SAVUNMAYI SAVUNACAĞIZ’

Kaya şöyle konuştu: “Bu koşullar altında, hem mesleki haklarımızda, hem de bir bütün olarak temel hak ve özgürlüklerimizde direneceğiz. Ulusal ve Uluslararası kazanımlarımızda direneceğiz. Meslek kuruluşlarımızda direneceğiz. Avukatların savunma dokunulmazlığında, bağımsız savunma hattında direneceğiz. Avukatlık mesleğinin korunma mekanizmalarında, Avukatlık Kanunu’nda, Turin İlkelerinde, Havana Kurallarında, Morelia Şartı’nda direneceğiz. Avukatın savunduğu hakkın toplumsal savunmanın kendisi olduğu adil bir ceza adalet sisteminin kurulması için direneceğiz. Avukat haklarının daha güçlü kazanımlarla taçlandığı normatif düzenlemelerin ihdası için direneceğiz. Avukatların mesleki faaliyetleri sebebiyle suçlanmaması, ve tutuksuz yargılanma ilkesinde direneceğiz. Savunmayı savunacağız. Barolarımız ve barolar Birliğini bu yönde etkin mücadeleye çekeceğiz. Bu minvalde, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek üzere avukatlık mesleğine dönük saldırılara karşı birlikte durmak gerektiği bilinciyle bir araya gelerek kuruluşumuzu ilan ederiz.”

Kaya’nın ardından söz alan DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise, platformun kurulmasının umut yarattığını ifade ederek, “Türkiye’de yaşadığımız süreçte etik diye bir kavram kalmamış. Bir anne 6 yıldır adalet arıyor ve 48 gündür Adalet Bakanlığı önünde eylemini sürdürüyor. Türkiye’de birçok adaletsizlik oluyor. Türkiye’de bir an önce hak, hukuk ve adaletin egemen olmasını istiyoruz. Bu yolda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.