Görsel

MEDYASCOPE

Muğla-Milas’ta İkizköy’ü çevreleyen Akbelen Ormanı’nın linyit madenine dönüşmesini önlemek isteyen köylülerin, orman için maden işletme izni veren Orman Genel Müdürlüğü’ne karşı açtığı davanın keşif ve bilirkişi incelemesi tartışmalı geçmiş ve hakim Murat Yüksel, avukatlara “Ruh hastası” demişti. Olaylı keşifle ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi’nden “tekrarlama” kararı çıktı. Mahkeme, tekrarlanacak keşif için tarih belirleyecek. İkizköylüler’in avukatlarına defalarca kez “Ruh hastası” diyen hakim, mahkeme heyetinde yer almayacak.

Limak Holding ve IC İçtaş Enerji firmalarının sahibi olduğu Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine linyit sağlayan madenlerin Akbelen Ormanı’nı yutmaması için İkizköy sakinlerinin mücadelesi devam ediyor.

Ormanı ve köylerini korumak için 17 Temmuz 2021’den beri Akbelen Ormanı’nda nöbet tutan İkizköylüler, Orman Genel Müdürlüğü’nün Akbelen Ormanı’nda linyit madenine verdiği iznin iptali için Muğla 1. İdare Mahkemesi’ne başvurmuş, mahkemeden 11 Ağustos 2021 tarihinde gelen yürütmeyi durdurma kararı sevinçle karşılanmıştı. Ancak yürütmeyi durdurma kararından sonraki keşif ve bilirkişi incelemesi sırasında tartışma çıkmış ve keşif tamamlanamamıştı.

İkizköylüler’in itirazlarını değerlendiren Muğla 1. İdare Mahkemesi, tartışmalı keşfin tekrarlanmasına karar verdi.

Keşifte hakimden avukatlara: “Ruh hastası”

Bilirkişi keşfi sırasında İkizköylüler’in avukatları Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal’ın, madene dönüştürülmek istenen alanda belli noktaları ziyaret etme talepleri, mahkeme heyeti tarafından reddedilmişti. Bölgenin yapısını ve köylülerin geçim kaynaklarını anlatan İkizköylüler’in vekili avukat Arif Ali Cangı’nın, madenin Akbelen Ormanı’nı yok etmesi halinde zeytincilik ve küçükbaş hayvancılığın biteceğini özetlediği sırada, Muğla 1. İdare Mahkemesi Hakimi Murat Yüksel, “Biz buraya niye çıktık? Daha önce anlattığınızdan farklı ne söyleyeceksiniz?” diye tepki göstermişti.

Avukat Cangı, Akbelen Ormanı’nın, maden yüzünden boşaltılan Işıkdere Mahallesi’nin ve linyit madeninin görülebildiği yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir noktaya bilirkişi heyetini davet edip, heyetin durumu kendi gözleriyle görmesi gerektiği konusunda ısrarcı olunca hakim Murat Yüksel, avukat Cangı’ya, “Ruh hastası” demişti.

İkizköylüler’in avukatları, bu durumun “ihsas-ı rey” anlamına geldiğini, yani hakimin tarafsızlığını yitirdiğini söyleyerek itiraz etmişti. Bu tartışmaya rağmen keşif ve bilirkişi incelemesi devam etmiş, çok geçmeden tansiyonun yükseldiği bir başka anda hakim Murat Yüksel, avukatlara birçok kez “Ruh hastası” diye bağırmıştı.

İkizköylüler’in avukatları, reddi hakim talebinde bulunmuş ve keşif tutanağına şerh düşerek, keşif ve bilirkişi incelemesinin tekrarlanmasını istemişti.

Muğla 1. İdare Mahkemesi 7 Aralık 2021 tarihli kararında, keşif ve bilirkişi incelemesinin tekrarlanması talebini kabul etti.

Mahkeme, yenilenecek bilirkişi incelemesi ve keşif için bilahare tarih belirleyecek.

Mahkeme aynı zamanda, tekrarlanacak keşifte bulunacak mahkeme heyetini de değiştirdi. Hakim Murat Yüksel heyetten çıkarıldı ve yerine yeni bir naip üye getirildi. Muğla 1. İdare Mahkemesi, 11 Ağustos 2021 tarihli yürütmeyi durdurma kararını da uzattı.

7 Aralık 2021 tarihli kararla beraber İkizköy’deki Akbelen Ormanı için verilen maden işletme izni hakkındaki yürütmeyi durdurma kararı, hazırlanacak bilirkişi raporuna karşı itirazlar toplanıp, bu konuda yeniden karar verilinceye kadar uzatıldı.

Avukat Cangı: “Heyet değişikliği itirazlarımızın kabul edildiğini gösteriyor”

Avukat Arif Ali Cangı, mahkeme heyetindeki değişikliklerin Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin itirazları dikkate aldığını gösterdiği görüşünde: “Mahkemenin yeni naip üye atayıp, bir heyet oluşturularak yeniden keşif yapılması kararı, keşif sırasında ve sonrasında yaşanan hukuksuzluk itirazlarımızı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kararla mahkeme üzerinde oluşabilecek kuşkular ortadan kalkmıştır. Diğer yandan mahkemece yürütmeyi durdurmanın devamına karar verilmesi, Akbelen direnişinin önemli bir başarısı ve kazanımıdır. Bunun anlamı şudur, ‘Akbelen ormanında bir dala bile dokunamazsınız.’ Şimdi sıra Akbelen Ormanı’nın dışında devam eden maden işletmesini durdurmak, iklim krizinin baş müsebbibi olan termik santralleri kapatmakta.”