Görsel
tahirelcireddihakim.jpeg

MLSA

Tahir Elçi’nin eşi Av. Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Diyarbakır Barosu ve dava avukatlarının Tahir Elçi cinayeti davasında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu tanık olarak dinleme kararından vazgeçen Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyet üyesi bir hakim hakkında tarafsızlıklarını yitirdikleri gerekçesiyle yaptığı reddi hakim talebi reddedildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare önünde 2016 yılında öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin davasının Haziran ayında görülen duruşmasında Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, “Tahir Elçi, siyasi bir suikasta kurban gitti” açıklaması yapan dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun davada tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Ancak mahkeme heyeti, 23 Kasım’daki duruşma gününü beklemeden 19 Eylül’de kurduğu ara kararla Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesinin dosyaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle ara kararından vazgeçti. Mahkeme üyesi bir hakim ise Davutoğlu’nun ifadesinin alınması için talimat yazılmış olması ve tanıklık kararından vazgeçilmesi için dosyada herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek Davutoğlu’nun dinlenmesi kararından vazgeçilmesine muhalefet şerhi koymuştu.  Diyarbakır Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Türkan Elçi ve avukatları, Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesi kararını alan Diyarbakır 10.  Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyet üyesi hakimin tarafsızlıklarını yitirdikleri gerekçesiyle 27 Eylül 2022 tarihinde reddi hakim talebinde bulunmuştu.

‘Ara kararından vazgeçmesi hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebep sayılmaz’

Reddi hakim talebini değerlendiren Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üye hakimin “tarafsızlığını şüpheye düşürecek herhangi bir sebep bulunmadığı” gerekçesiyle reddi hakim  talebini 6 Ekim 2022 tarihinde oy birliğiyle reddetti.

Mahkeme, verdiği red kararını şu şekilde gerekçelendirdi: “Dosya tüm kapsam itibariyle incelendiğinde Diyarbakır 10. ACM’nin 19/09/2022 tarihli ara kararında dijital inceleme raporu geldikten sonra, tanığın dinlenmesi hususunun değerlendirileceğinin belirtildiği, ayrıntısı da açıkça belirtildiği, mahkemenin daha önce kurduğu ara kararından başka bir ara karara bağlı olarak bu aşamada vazgeçmesinin hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebep sayılamayacağı, ara karara yönelik itiraz, eksiklik gibi hususların ilerleyen aşamada dosyanın esası açısından olağan ve olağanüstü kanun yoluyla da denetlenebileceği anlaşılmakla, Diyarbakır 10. ACM’nin 19/09/2022 tarihli ara kararı ve sonrası katılan ve vekillerinin 27/09/2022 havale tarihli mahkeme başkanı ve üye hakimi reddi isteminin reddine karar verilmiştir.”

Üst mahkeme de itirazı reddetti

Katılan Türkan Elçi avukatları, reddi hakim talebinin reddedilmesine dair ara kararının kaldırılması için bir üst mahkeme olan Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinin katılan Türkan Elçi vekillerinin reddi hakim talebinin reddine ilişkin yaptığı itirazın reddine dair verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle 9 Kasım 2022 tarihinde itirazı reddetti. Mahkeme, dava dosyasını Elçi davasına bakan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Elçi davasının 21 Ekim 2020’de görülen birinci duruşmasında da davaya bakan mahkeme heyeti hakkında bağımsız ve tarafsız davranmadığı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunulmuş ancak talep, bir üst mahkeme tarafından reddedilmişti.