York Üniversitesi Uygulamalı İnsan Hakları Merkezi: Koruyucu Burs Programı

Eğitim, ağ oluşturma ve zorlu bir çalışma ortamından çıkarak 3-6 aylık bir dinlenme imkanı sunar. 
Burs başvuruları sadece belirlenmiş aday kurumlar aracılğıyla yapılabilir. Merkez bireysel dilekçeleri değerlendirmeye almamaktadır.
Bilgi: https://www.york.ac.uk/cahr/defenders/protective-fellowship/#tab-2

* Program en fazla 10 insan hakları savunucusu kabul etmektedir.

Dijital Savunucular Ortaklığı: İkincil Acil Yardımlar

Bir web sitesi ya da email adresinin hacklenmesi ya da hassas veri ve ekipmanların çalınması ya da kaybeldilmesi durumları gibi acil ihtiyaçlar söz konusu olduğunda başvurulabilir. Bu fon, örneğin, güvenli internet bağlantısı sağlayabilir, zarar görmüş ya da çalınmış ekipmanların yenilenmesi ya da güvenlik eğitimi gibi olanaklar sağlayabilir.

(Maksimum hibe miktarı -4 aylık bir süre için- 10 bin Euro)

İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT)

İnsan hakları savunucularına
ve örgütlere finansal ve doğrudan maddi destek şu şu konuları içermektedir: fiziksel,
dijital güvenlik; iletişim; barışçıl insan hakları çalışmalarının sonucu olarak
bir sağlık problem yaşayan savunucular için psikososyal destek ve
rehabilitasyon da içeren tıbbi destek; hukuki olarak taciz edilen insan hakları
savunucularına hukuki destek; aile desteğini de içeren insani yardım;
gerektiğinde geçici yer değiştirme desteği; güvenlik konusunda kapasite
geliştirme; güvenli ulaşım; acil izleme, raporlama ve savunuculuk.

Acil Eylem Fonu (UAF)

Güvenlik Hibeleri: Tehdit edilen kadın ya da trans savunucular/aktivistler/organizasyonlar desteklenmektedir.

Fırsat Hibeleri: Kadın ve LGBTQI haklara ilişkin yerel bağlam içerisinde hukuki kararlarda, politika ve kanunlarda değişiklikler ya da kamusal tutum ve pratiklerde dönüşüm gibi gelişmelere yol açabilecek savunuculuk ya da mobilizasyon için beklenmedik bir an ya da fırsatı amaçlar.

(Maksimum hibe miktarı 8 bin Dolar)

Online başvuru: https://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/

Barınak Şehir

Geçici yer değiştirme kapsamında 3 aylık barınma, güvenlik ve kapasite geliştirme sağlanıyor.

Justitia et Pax (Justice and Peace) yılda iki kere email ve sosyal medya kanalıyla başvuru çağrısı yapar. Hollanda büyükelçilikleri ve konsolosluklar ile Avrupa temsilcileri de adayların belirlenmesine yardımcı olur. Savunucular ayrıca Justice and Peace’in ekip üyelerine daha fazla bilgi için email gönderebilir.

Email adresi: info@sheltercity.org

Natalia Projesi

Natalia Projesi, tehdit altındaki insan hakları savunucuları için oluşturulmuş dünyanın ilk alarm ve yer tespit etme sistemidir. Katılımcılar Natalia Projesi’nin alarmını bileklerine takarlar. Saldırı durumunda bilekliğin çekilmesi üzerine Civil Rights Defenders'ın Stockholm'deki genel merkezine gönderilen tehlike sinyali alarmı aktive eder.

Abone ol İnsan Hakları Savunucuları